Faarriinta Komishanka Qaranka ee xakameynta AIDS-ka ee la xidhiidha Corona Virus.