Xeerka Shaqaalaha dawladda xeer Ln 97/2022

Dhaqangalka Xeerka Shaqaalaha Dawladda Somaliland Xeer Ln.97/2022.
halkan ayaad kala Degi kartaa Xeerka Shaqaalaha dawladda xeer Ln.97/2022