E-Mail Account Request Form

Dhamaan Shaqalaha Dalbanaya Email cusub ee Komishanka Qaranka Xakameynta HIV AIDs Somaliland,
Fadlan marka hore kale dag foomka codsiga Email cusub ama doore online kadibna  soo buuxi foomkan 

 Doore Online  

Fadlan ku buuxi foomkan codsiga Emailka cusub ee komishanka Qaranka Xakamaynta AIDS-Ka hadii aad Rabto khadka isticmaasho/ Please click here to fill the form online


Hadii aad la degto markaad soo buuxiso u gudbi Cidda ay khuseeyo
muddo saddex cisho ah ayay nidaamka ansixintu qaadanayaak kadib marka la ansixiyo 
ayaa laguu samaynaa Emailka. 

click